AUTODESK MOLDFLOW ADVISER

Autodesk® Dijital Prototipleme ürün ailesinin bir parçası olan Autodesk® Moldflow® Adviser, kalıp imalatı başlamadan önce, plastik parça, kalıp ve plastik enjeksiyon prosesini simülasyonunu gerçekleştirmenizi ve bunları optimize etmenizi sağlar. Plastik enjeksiyon sürecini simüle ederek en iyi parça ve kalıp tasarımına ulaşmak ve en düşük çevrim zamanları elde etmek mümkündür.

Autodesk® Moldflow® Adviser, plastik enjeksiyon simülasyonunu kolaylaştırarak yolluklar, soğutma kanalları, yolluk girişleri gibi kalıp elemanlarını optimize etmenizi sağlar. Tasarımcılar, Autodesk® Moldflow® Adviser yardımıyla, parça geometrisindeki ve kalınlıktaki değişimlerin, yolluk sisteminde ve yolluk giriş noktasındaki değişikliklerin, malzemedeki değişikliklerin, nihai ürün kalitesine olan etkilerini görebilirler. Tasarımcılar, plastik enjeksiyon prosesi ile ilgili ortaya çıkabilecek sorunları imalat öncesinde görebilirler.

Autodesk® Moldflow® Adviser ile Yapılabilen Analizler:

Plastik Akış Analizi (Plastic Flow Simulation)
Plastik akış analizi yardımıyla kalıbın ne kadar zamanda dolacağını görebilir, plastik parça üzerinde oluşan kalite problemlerini (kaynak çizgileri ve hava boşlukları) tespit edebilirsiniz.

Plastik parçanın basılabilmesi için gerekli basınç değerlerini ve kapama kuvveti değerlerini bularak uygun enjeksiyon makinesi seçimini yapabilirsiniz.

En İyi Yolluk Girişinin Bulunması (Gate Location Analysis)

Bu analiz ile parça üzerindeki en iyi yolluk girişleri bulunabilir. Yolluk girişinin olmasını istemediğiniz bölgeleri devre dışı bırakarak kalan bölgelerdeki en iyi yolluk giriş noktaları da bulunabilir.

Yolluk Dengelenmesi Analizi (Runner Balance Analysis)

Çok gözlü kalıplarda otomatik yolluk dengelenmesi yapılabilir. Böylelikle bütün kalıp gözlerinin aynı zamanda ve aynı basınçta dolması sağlanabilir.

Yolluk Analizi (Runner Adviser Analysis)

Yolluk analizi yardımıyla girilen yolluk özelliklerine göre en iyi yolluk ölçülerini ve uzunluklarını bulmak mümkündür.

Çökme (Sink Mark) Analizi

Enjeksiyon sonucunda plastik parçada oluşan çökmeleri görsel olarak görebilir ve hangi bölgelerde ne kadar çökme olduğunu bulabilirsiniz.

Molding Window Analysis

Bu analiz ile plastik enjeksiyon prosesi için optimum işlem parametrelerini bulmak mümkündür. Bu analiz ile bulunabilen optimum parametreler :

  • Kalıp yüzey sıcaklığı
  • Plastik erime sıcaklığı
  • Enjeksiyon zamanı

Soğutma Kalitesi Analizi (Cooling Quality Analysis)

Bu analiz ile kalıbın soğutulmasının verimli olup olmadığı bulunarak, plastik parçada kalite problemleri oluşturan ve çevrim süresini arttıracak sıcak bölgeler tespit edilebilir.

Kalıp Soğutma Analizi (Cooling Analysis)

Soğutma analizi ile, kalıp soğutma elemanları tasarlanarak, kalıbın etkili bir biçimde soğutulup soğutulmadığını ve parça ile kalıp üzerindeki sıcaklık dağılımını görmek mümkündür. Soğutmayı optimize ederek çevrim zamanları kısaltılabilir, çarpılmalar azaltılabilir ve parçanın yüzey kalitesi attırılabilir.

Çarpılma (Warp) Analizi

Çarpılma analizi yardımıyla enjeksiyon sonucunda plastik parçanın ne kadar çarpılacağını görmek mümkündür. Autodesk® Moldflow® Adviser ile çarpılma olan bölgeler tespit edilebilir ve çarpılmanın hangi sebeplerden kaynaklandığı bulunabilir.