TEMEL CAD EĞİTİMİ
 • NX e giriş (Introduction to NX)

 • Kullanıcı Arayüzü (User Inteface)

 • Temel komutlar (Essentials of NX)

 • Primitivler (Primitives)

 • Curve modelleme (Curve Modeling)

 • Sketch modelleme (Sketch Modeling)

 • Unsur modelleme (Feature Modeling)

 • Senkronize modelleme (Synchronous Modeling)

 • Yüzey modelleme (Surface modeling)

 • Teknik resim (Drafting)

 • Montaj modelleme (Assembly Modeling)

Temel CAD eğitimi 6 gün sürmektedir. (Haftada iki gün olacak şekilde toplam 3 hafta)