NXTM, ÜRÜN GELİŞTİRMEDE YENİ DÖNEM                              NX 12 Yeni özellikler 
                                                                                                           >  NX 12 CAM Yenilikleri 
  Günümüzün gittikçe rekabetçi olan dünyasında, NX sizin, en iddialı ürün geliştirme süreçlerini başarıyla tamamlamanıza yardım eder.
İnsanların yeniliğe olan sürekli açlığı, firmaları ürünlerini ve süreçlerini devamlı iyileştirmeye zorlamaktadır. NX, tüm dünya üzerindeki
firmalar için, kavramsal tasarımdan üretim sürecine kadar yeni ürünleri hızlı geliştirecekleri çözümler sunar. Bunu yaparken, parça ve süreçlerin kullanımını özendirerek maliyetleri azaltır, bütünleşmiş analiz araçları ile ürün kalitesini iyileştirmelerine yardım eder.Artan karlılığı, maliyetin düşürülmesi ve kalitenin iyileştirilmesi ile dengeleyen NX, imalat faydası ispatlanmış birleşik uygulamalarını, tek bir yönetim ve işbirliği omurgasına bütünleşmiş süreç otomasyon araçları ile birlikte sunar. 

NX, şirketlerin ürün ömür döngüsünün değişimini gerçekleştirecekleri gelecek nesil dijital ürün geliştirme sistemidir. Endüstrinin en geniş yelpazedeki bütünleşik, tamamıyla ilişkili CAD/CAM/CAE uygulamaları ile NX, ürün tasarımı, imalatı ve mühendislik analizleri gibi geliştirme sürecinin her alanında söz sahibidir.

Dünya üzerinde farklı yerlerde bulunan ekiplerin aynı ortak proje üzerinde artan çalışma talepleri için, NX, ürünlerin kavramsal tasarımdan imalata kadar geliştirilmelerini sağlayacak araçları dünya çapındaki ekiplerin işbirliğine açık olarak sunar. Bunlar tek bir yönetim omurgası üzerinde bulunan, gelecek nesil üç boyutlu parça/montaj, performans analizleri ve takım yolu hazırlayan araçlardır. Yönetilebilir geliştirme ortamı sayesinde ve tüm işletmeyi kapsayan işbirliği ortamı üzerinde, doğru verinin doğru zamanda ve doğru yerde olması sağlanır.

NX, şirketlerin kurumsal en iyi deneyimlerini paylaşmasını özendiren, ürün ve süreç bilgilerini yakalayıp tekrar kullanmalarını sağlayan, bütünleşmiş süreç otomasyon araçlarının eksiksiz bir bütünüdür.

NX CAD Çözümleri:                                                                                                                                 >>> Detaylı bilgi için tıklayınız.           

Melez (Hybrid) Modelleme Tekniği 

NX, melez modellemeyi 1993 senesinde dünyaya ilk tanıtan yazılım olarak mevcut bütün modelleme disiplinlerini desteklemektedir. Bunlar katı, yüzey, tel kafes, eskiz(2 boyutlu parametrik çizim) modelleme teknikleridir. Tek ara yüz içerisinde bu tekniklerin tamamı aynı anda kullanılabilir. NX ile tasarım yapan kişi katı, yüzey, v.s. ayrımı gözetmez. Tüm disiplinler ve fonksiyonlar tasarımcının elinin altındadır. Tasarımcı çalışma esnasında hangi fonksiyona ihtiyacı varsa sınırsızca istediğini kullanır. NX genelinde her şey parametriktir.

Örnek: Bir eğriden bir yüzey ve bu yüzeyden katı oluşturduktan sonra en baştaki eğrinin değişimi sırasıyla yüzeye ve katıya anında dinamik olarak yansıyacaktır.

İçerisinde son derece güçlü ve pratik sketch(eskiz) çizim tekniklerini barındırmasına karşın, piyasadaki bir çok yazılımın aksine "sadece sketch tabanlı" değildir. Bir başka deyişle, 3 boyutlu geometrileri oluşturmak için sketch kullanımı zorunlu değildir. Sketchler sadece gerektiği zaman kullanılır. Diğer yazılımlarda daima sketch üzerinden 3 boyutlu katılar oluşturmak gerekirken NX hazır katı modelleme komutlarına sahiptir. Tamamen parametrik olan bu komutlar sayesinde 2 boyutlu çizimle vakit kaybetmeden doğrudan 3 boyutlu geometri oluşturulabilir ve bu şekillerin ölçü ve lokasyonları ekran üzerinde basit bir klikleme ile değiştirilebilir.
Örnek: Otomatik feder komutu ile sadece federin oluşturulacağı bölge gösterilerek ve federin yükseklik, radyüs ve duvar açısı değerleri girilerek feder anında katıya veya yüzeye eklenebilir. Federin kesitini oluşturan eğrileri çizmekle vakit kaybedilmez. Herhangi bir değişiklik yapmak için ekranda federin üzerine kliklemek yeterlidir.
Melez modelleme özelliği sayesinde katıdan yüzeye veya yüzeyden katıya yapılacak geçişler tek bir komut ile parametrik olarak gerçekleştirilebilir. NX, modellemenin ileriki aşamalarında ihtiyaç duyulabileceğini göz önünde bulundurarak, katı-yüzey geçişleri esnasında hiç bir zaman orijinal katıyı veya yüzeyi ortadan kaldırmaz. Bu sayede özellikle otomotiv, plastik ve kalıp sektörlerinde çok büyük kolaylıklar sağlamaktadır.

Doğrudan (Direct) Modelleme Tekniği 
Önceden yapılmış bir modele kolay ve hızlıca yeni parametreler eklemek için kullanılan fonksyonlar grubudur. NX`in standart CAD paketi içerisinde bulunur. NX içinde tasarlanmış 3 boyutlu geometriye veya başka bir programdan gelmiş 3 boyutlu geometriye kolayca uygulanabilir. Böylece diğer programlardan data transferi yapılarak gelmiş, dolayısıyla parametresi olmayan modeller üzerinde kolaylıkla modifikasyon yapılabilmesini sağlar.
Örnek: Tamamlanmış bir modele hızla kalıp çıkış açısı vermek, başka CAD sistemlerinden gelen 3 boyutlu data üzerindeki radyüsleri algılayıp değiştirmek, model üzerindeki deliğin çapını değiştirebilmek veya bir çıkıntının yerini değiştirmek, katı üzerinde data transferinden dolayı oluşmuş bozuklukları düzeltmek.

Montaj(Assembly) Modülü 

NX ile, tek dosya içerisinde birbirinden bağımsız modeller oluşturabileceğiniz gibi gerçek bir montaj ortamında ayrı parçaları da birbirilerine monte edebilirsiniz. Montaj çalışmasına söz konusu olacak tasarımın parça sayısı 10.000`ler 100.000`ler ile ifade edildiğinde burada NX`in gücü ortaya çıkacaktır. Orta seviye bir bilgisayarda bile moontaj dosyalarını açarken görünen ulaştığı hız çok yüksektir.
Montaj modülünün bazı özellikleri;
Düzlemsel veya silindirik olmayan, bir başka deyişle serbest şekilli(free-form) yüzeyler de birbirilerine monte edilip çalıştırılabilir.

 • Simetrik montajlarda, montajın sadece bir tarafı hazırlandıktan sonra simetriği otomatik olarak yaratılabilir.
 • Dinamik hareket verilerek montaj mekanizmaları çalıştırılabilir.
 • Çarpma kontrolü yapılarak çarpma anında mekanizmanın hareketinin otomatik durması sağlanabilir.
 • Parçalar arasında boşluk veya iç içe geçme analizleri yapılabilir.
 • Representation; çok sayıda elemandan oluşan montajları hızlı açabilmek ve üzerlerinde hızlı çalışabilmek için montaj elemanları facet kütleler halinde göstertilebilir.
 • Zone(bölge) oluşturma, büyük montajları bölgesel olarak inceleme ve üzerlerinde çalışma yapmak mümkündür.
 • Deforme olabilen montaj elemanları(deform part) tanımlayabilme ve bu parçaların montaj esnasında gereken şekli otomatik olarak alması sağlanabilir. Örnek; kablo, kayış, yay elemanları.
 • Değişken pozisyonlama, benzer elemanlar aynı montaj içerisinde farklı pozisyonlarda kullanılabilir. Örnek, bir piston mekanizmasını aynı montajda açık ve kapalı konumlarıyla kullanmak.
 • Montaj ağırlığı hesaplanabilir.
 • Patlatılmış(3 boyutlu veya teknik resim) görüntü hazırlanabilir.
 • Filtre oluşturmak vasıtasıyla montaj parçalarının farklı ayarlarla açılması sağlanabilir. Örnek; parçanın istenmeyen eğri, düzlemi yüzey gibi elemanlarının montaj ortamında görünmemesi.
 • Otomatik olarak parça listesi(BOM) hazırlanabilir.
 • Raporlama yapılabilir.

Teknik Resim Modülü 
3 boyutlu modelden otomatik teknik resim oluşturur. Firma standartlarına göre hazırlanmış teknik resim şablonları ile 3 boyutlu model üzerinden anında teknik resim çıkartılabilir. Model ile teknik resim arasında parametrik bağlantı vardır. Model değiştiğinde teknik resim de otomatik olarak değişir.
Teknik resim modülünün bazı özellikleri;

 • Otomatik olarak teknik resim hazırlamak mümkündür.
 • Pespektif görünüşler çıkartılabilir.
 • İstenilen balon şekli içerisine detay görünüşü çıkartılabilir.
 • Standart veya perspektif görünüşler üzerinden parça veya montaj kesitleri çıkartılabilir.
 • Manuel veya otomatik ölçülendirme yapılabilir.
 • Parçanın gerçek görüntüsünün teknik resim sayfasına eklenebilmesi mümkündür.
 • Standart veya kullanıcı tanımlı semboller, kaynak sembolleri oluşturulabilir.
 • Tek dosya içinde ürün ile ilgili birden fazla teknik resim hazırlanabilir.
 • Montaj çalışmalarından otomatik olarak parça listesi çıkartılabilir, parçaların kağıt üzerindeki balonlaması da otomatiktir.
 • Kağıda eklenen ölçüler, semboller, yazılar vb. gibi objelerin üzerlerine kliklemek suretiyle çok kısa sürede değişiklikler ve eklemeler yapılabilir.

Sac Metal Tasarımı 
NX Sheet Metal modülü, sac parçalarının çok daha kolay ve hızlı modellenebilmesini sağlar. Sac tasarımına yönelik özel olarak geliştirilmiş tamamen parametrik komutları ile kullanıcıya her türlü imkanı sunar. Gerek standart sac parçalar gerekse karmaşık ve serbest formlu sac parçaların tasarımları ile beraber, kalıp tasarımına yönelik olarak bu parçaların açınım hesapları da yapılabilir. Açılımları gerçekleştirirken malzeme özelliklerini göz önünde bulundurur.
Sac metal modülünün bazı özellikleri;

 • Sadece ölçü değerleri verilerek otomatik basit veya formlu flanşlar oluşturulabilir.
 • Flanşların kenarlarına açı, eksen etrafında dönme, kapama gibi geometriler eklenebilir.
 • Flanşlar istenirse sacın içinden başlatılıp, kenarlarına yuvarlak veya kare kesitli boşluklar otomatik olarak verilebilir.
 • Sac geometrisinin üzerine kabartma, zımba, delik, kanal, kesme eklenebilir, aynı zamanda bu şekiller sacın büküm bölgelerine denk gelse de sac acınımı yapılabilir.
 • Bridge(köprü) fonksiyonu ile iki ayrı sac parça arasında teğet, köşeli ya da z kesitli bağlantılar yapılabilir.
 • Sheet Metal Bracket fonksiyonu ile; bağlantı elemanı görevi alacak sac tasarımları kolayca yapılabilir.
 • Flat Pattern ile başka programlardan gelen CAD datalarının da 2 boyutlu açınımları alınabilir.
 • Sac parçalar üzerinde değişik şekillerde otomatik köşe kapatmaları yapılabilir.
 • Standart bükümler dışında istenilen herhangi bir şekle sahip eğriler etrafında da büküm verilebilir.

User Defined Features 
Kullanıcılar standart parçalarını bu özellik sayesinde bir kütüphanede toplayabilir. Kullanıcı NX ile çalışırken herhangi bir NX komutuna ulaşır gibi bu fonksiyonları kullanabilir. Böylece modellenmesi zahmetli geometriler bir anda ekrandaki modelin üzerine eklenebilir.

NX CAM                                                                                                                                               
 >>> Detaylı bilgi için tıklayınız.
NX, imalata yönelik komple çözüm paketleri içerisinde CAM konusuna en çok yatırım yapan ve de CAM alanında 30 yıllık tecrübesi ile teknoloji lideri olmuş bir üründür. 2001 yılı itibarıyle dünya CAM yazılımı pazarının %14.3`ünü eline geçirerek birinci sıraya oturmuş ve 2001`den bu yana pazar payını artırmaya devam etmiştir. 
NX CAM yazılımının genel özellikleri;

 • Aynı arayüzü kullanarak hem CAD hem de CAM işlemlerinin yapılmasına olanak sağlar.
 • 3 boyutlu CAD datası ve CAM tamamen birbirine bağlantılı olarak çalışır. Modeldeki değişiklikleri CAM operasyonları otomatik olarak algılar ve değişikliğe uyum sağlar. Modelde değişiklik yaptıktan sonra her seferinde data transferi ve CAM operasyonlarının yeni baştan yapılmasına gerek yoktur.
 • Katı model, yüzey model, 2 veya 3 boyutlu eğriler, nokta, vb. objeleri ayrıt etmeksizin CAM yapılmasına olanak sağlar. Her durumda tutucu, pabuç veya çeşitli farklı geometrilerin dalma kontrollerini yapmak mümkündür.
 • Kullanıcı, kendine özel operasyonlar hazırlayabilir; bunları şablon haline getirip CAM`de kendi standartlarını oluşturabilir. En çok kullanılan menüler kişiselleştirilebilir, kullanıcı kendi CAM fonksiyonlarını default ön değerleri sabitleyebilir ve istediği zaman değiştirebilir.
 • Bilgi tabanlı mühendislik uygulamaları yapılabilir. CAM sihirbazı sayesinde, CAM operasyonları için harcanan zamanı kısaltır.
 • Sahip olduğu kabiliyetler nedeniyle imalata yönelik her türlü ihtiyacı karşılayabilecek bir CAM paketidir. Aynı paket içerisinde, delik delme operasyonları, 2-2,5-3-4-5 eksen freze, tel erezyon ve torna modülleri mevcuttur.
 • Bilindik katıdan kesim simülasyonu dışında kendine özgü takımyolu simulasyonu ve takımyolu üzerinden dalma kontrolü özellikleri mevcuttur. Tool list özelliği ile takımın hareket edecegi kordinatları post çıkarmadan önce görüp, post çıktısı ile karşılaştırma olanağı sunar.
 • Kopyalama yolu ile çoğaltılmış geometriler için CAM operasyonunu sadece bir kez yaparak bu operasyonun transform veya array yöntemleri ile çoğaltılabilmesine olanak tanır, böylece harcanan zamanı azaltır.
 • Montaj ortamında da CAM yapmak mümkündür.
 • Takım ve parça malzemesine göre, ilerleme ve devir değerleri otomatik olarak hesaplatılabilir.
 • NX`in kendi PDM paketi olan Teamcenter ile tam uyumludur.
 • Makine imalatçıları, kalıpçılar ve havacılık sektörü için özel CAM çözümleri vardır.

DRILLING 
Delik delme, kılavuz çekme, rayba ve baralama operasyonlarını içerir. Üç boyutlu geometri üzerindeki delikleri otomatik olarak algılar. İki boyutlu geometri üzerinden de işlem yapılabilir. Bu operasyonlar, bir nokta, yay ve daire merkezi kullanılarak uygulanabilir. Delikler arası mesafeyi optimize ederek en kısa zamanda deliklerin işlenmesini sağlar. Delik delme işlemini gagalama şeklinde veya takım delik tabanında istenilen süre kadar kalacak şekilde ayarlayabilir. NC kodlar istenirse cycle çevrimleri şeklinde yada normal linear kodlar şeklinde alınabilir.

HOLE MAKING 
NX2 Moldwizard ile birlikte sunulan bu operasyon tipi, delik delme işlemlerini otomatik hale getirir. Model üzerinde delikler hazır olduğunda bunlar algılanarak gerekli takımlar kütüphaneden otomatik olarak seçilip operasyon süresi en aza indirgenmektedir. Örneğin H7 toleransında bir delik delinecekse otomatik olarak puntalama, küçük çaplı bir delik delme, ve raybalama operasyonlarını takımları ile birlikte otomatik olarak türetilir.

PLANAR MILL 
NX`in 2,5 eksen frezeleme operasyonudur. İki boyutlu çizimden hatta noktalardan dahi işlem yapma kabiliyeti vardır. Üç boyutlu geometriden doğrudan takımyolu oluşturulabilir. Tek operasyon içinde, birden fazla derinlik seviyesine sahip geometrilerin takımyolları yaratılabilir. Bir önceki takımın alamadığı yerleri, otomatik olarak hesaplatıp işlemek mümkündür, böylece 2,5 eksen uygulamalarında da rest machining(yarı-kaba işleme) yapabilirsiniz.

1CORE & CAVITY MILLING 
NX`in kaba ve yarı kaba 3 eksen takımyolu hazırlama operasyonlarıdır. Z vektörü ya da belirleyeceğiniz bir vektör doğrultusunda takımyolu hazırlar. Toplam derinlik, farklı talaş derinlikleriyle işlenebilir. Otomatik olarak bir önceki operasyondan kalan talaşı takım çapına göre hesaplama yaparak takım yolu üretebilir. Zig, Zig-Zag, parça geometrisine göre ofsetler halinde, trochoidal gibi çeşitli kesme metotları mevcuttur. Takım tutucunun değerleri verilip 3D simülasyondan talaş kaldırırken izlenebilir. NC kod çıktıları Linear, Circular(G17), Circular (G17,G18,G19 üç eksende de), NURBS (Non-Uniform Rational Basis Splines) şeklinde verilebilir. 
* Trochoidal kesim yöntemi duvar kenarlarında talaş kaldırırken takıma etkiyen ekstra yükleri azaltarak yüksek hızda talaş kaldırabilme imkanı tanır.

FIXED CONTOUR 
1NX`in yarı hassas ve hassas 3 eksen takımyolu hazırlama operasyonudur. Birden fazla yüzeyden meydana gelen ya da bir sınır içinde kalan geometrilerin işlenmesi, takım yolunun her yerde eşit aralıkta tutularak işlenmesi, dövme ya da dökümden gelen modellerin stok miktarı verilerek ve kabadan hassasa doğru yüzey formu takip edilerek işlenmesi, yazı yazılması gibi pek çok yarı hassas ve hassas işleme tekniklerini içerir.

 • Teknik resimde yazılmış olan yazıyı direkt olarak tek hamlede seçip düzlemsel ya da formlu bir yüzeye işleyebilmektedir.
 • Verilen bir açı değerinden daha dik ya da daha yatay bölgeleri program otomatik olarak algılar ve algılanan yüzeyler farklı yöntemlerle işlenebilir.
 • Z-level kesimlerde kalkma yapmadan parça üzerinde direkt, rampa yaparak ya da izi helisel olarak dağıtarak kesim yapabilir. Takım tutucusu hesaba katılarak takımyolu oluşturulurken otomatik dalma kontrolü yapılabilir.
 • Pasolara giriş ve çıkışlarda parçaya, kesme yönüne teğet giriş-çıkışlar, kesmeye başlangıç bölgelerinde parçaya helisel giriş gibi özellikler çok detaylı olarak ayarlanabilir.
 • Açısına bakılmaksızın tüm yüzeylerde verilen takım yolu aralığı ile eşit, scallop (eşit paso aralığı) kontrollü olarak kesim yapılabilmektedir. Bu yüntem zig-zag veya parça geometrisine ofsetli takımyolu oluştururken kullanılabilir.

1

 • Takım yollarını parça geometrisine göre teğet olarak uzatabilmektedir.

1FLOW CUT 
NX`in süper hassas işleme yöntemidir. Kaba ve hassas işlemler bittikten sonra, geometri üzerindeki takım ucunun iki noktasının temas ettiği alanlar bulunup işlenir. Özellikle kalıpçılık sektörü için çok önemli olan bir fonksiyondur. 

VARIABLE AXIS 
NX`in 4 ve 5 eksen frezeleme operasyonudur. Her tür 4 ve 5 eksen tezgah için kullanılabilir. Sürekli 4 ve 5 eksen hareket kabiliyetine sahiptir. 4 ve 5 eksen operasyonlarda, kaba ve hassas işlemler mevcuttur.


1
1


TURNING 
NX`in torna modülüdür. Her tür torna için hızlı takımyolu hazırlama imkanı verir.C eksen desteği de mevcuttur. Tüm torna tezgahları için hızlı ve güvenilir takım yolu üretir.Alın tornalama,kaba tornalama,kanal açma, diş çekme gibi birçok operasyon uygulanabilir.


1

 

GRAPHICAL TOOL PATH EDITOR 
1Hazırlanmış takımyollarının sonradan operasyona girmeden düzenlenmesini sağlar. Örneğin, bir takımyolunu hazırladıktan sonra, iş parçasını tezgaha bağlamak için gerekli aparatların mecburen takımyollarının geçtiği bölgeye bağlanması gerekebilir. Bu durumda, takımyollarının değiştirilmesi lazımdır. Bu takımyolunu oluşturma işi çok zaman alırsa yeni bir kayıp oluşturur. NX ile, operasyona müdahale etmeden takımyolunu istenen biçimde kesip yeni hareketler eklemek mümkündür. Takım yolunun ölçeği değiştirilebilir.

CAM VISUALIZATION & INTEGRATED SIMULATION&VERIFICATION 
NX`in CAM simulasyonu fonksiyonudur. Takım yollarını tezgaha göndermeden önce çarpma ve dalma kontrolünü görmek mümkündür. Ayrıca, kalan talaş geometrisi de elde edilebilir. 
Post çıktısını simüle etme yeteneğine sahiptir.Tezgaha göndermeden en güvenilir şekilde kontrol yapmaya olanak sağlar.Tezgahın kinematik özellikleri tanıtılarak simülasyon yapılabilir. Dalma ve çarpma kontrolü yapılabilir.

1WIRE EDM 
NX`in tel erezyon modülüdür. 2 ve 4 eksen takımyolu hazırlama olanağı verir. Çoklu parça seçimi,ardışık programlama,aynı parça programlarını kaba,kopartma ve finish olarak 3 ayrı program ya da tek program içerisinde yapabilme yeteneğine sahiptir.
NX POSTPROCESSOR 
NX kendi postbuilder ı ile 2 eksenden 5 eksene kadar tezgah ve kumanda panosu bağımsız freze, torna, tel erzyon postlarını üretebilir ve CAM operasyonu bittiğin de tek bir tıklama mesafesinde makinanıza uygun NC kodları üretebilir. NURBS ve high speed takım yollarını destekler.

 
 SOLIDEDGE®

SOLIDEDGE V17 de `Özünü Görerek Tasarım` - Design with Insight vizyonu üzerinde durmaya ve geliştirmeye devam ediyor. 
Design with Insight genel anlamda işlerin tüm aşamalarında , çalışanların şirket hedeflerine vakıf olmasını , şirket faaliyetlerinin ve ürünlerinin özünü kavramasını sağlamayı amaçlamaktadır.Bu çerçevede SOLIDEDGE V17de yine tasarım amacının gerçekleştirilmesine yönelik kolaylıklara ve farklı endüstrilere özgü uygulamalara yer veriliyor. 

Bir önceki versiyonda eklenmiş olan ayarlanabilir parçalar,dinamik montaj aileleri,çerçeve tasarımı,bağlantı sistemleri, Zero-D tasarım yaklaşımı gibi yenilikler devamı, SOLIDEDGE V17 de ; parametrik olmayan dosyalara Direct Editing - doğrudan düzenleme , büyük montaj oluşturmada ek kabiliyetler , eklenen yeni data çeviriciler , kullanıcı dostu arayüzde büyük bir adım olan Çırak modu , hazır malzeme listeleri , hazır teknik resim şablonu gibi yeni özelliklerle karşımıza çıkıyor ve bunların yanında SOLIDEDGE de uzun zamandır bulunan Dynamic Edit - dinamik düzenleme fonksiyonun tüm yeni özelliklere uyarlanmış olması da kullanıcının yapmak istediklerini anında dinamik olarak - canlı - görmesini sağlamaya devam ediyor.1 
 

Dinamik düzenleme özelliği çizgilerin elipslere dönüştürülmesi veya model üzerine çizgiyi takip eden yazı fonksiyonlarında da yine canlı- dinamik değişimi gözler önüne seriyor.

1


SOLIDEDGE V17 deki yeni özelliklerden biri olan Apprentice Mode - çırak modunun aktif hale getirilmesi kullanıcı insiyatifinde olup, aktif olması durumunda kullanıcının ihtiyacı olan ikonların ne işe yaradığı , ekrandaki yeri ve o ikon ile ilgili örneklere ulaşılabiliyor.Böylelikle zaten kolay olan kullanıcı dostu arabirim çırak modunun devreye alınmasıyla kullanıcıyı daha da avantajlı kılıyor.Ayrıca Command Assistant - komut yardımcısı satırı kullanılarak da ikonlara ulaşma kolaylığı sağlanıyor.

1SOLIDEDGE V17 versiyonunda 2 ve 3 boyutlu hibrid modelleme , sistem modelleme , özel komutlar yardımıyla plastik parça tasarımı , yüzey analizleri ,Rapid Blue yüzey modelleme , Xpres Route rota modülü ve Virtual Studio + fotogerçekçi render kabiliyetleri ve bunların yanında mevcut özelliklere ait detaylara gelişmiş yeni özellikler ekleniyor.

1

SOLIDEDGE V17 versiyonunda ;özellikle plastik ve saç şekillendirme sektörlerinde sıklıkla rastlanılan ; farklı bir program kullanılarak modellenmiş dosyanın ürün parametrelerini kaybederek farklı programda açılması esnasında, data çeviriciler vasıtasıyla yaşanan kayıplar ve revizyon yapılamaması direct editing özelliği ile aşılıyor.Böylece modelinizin hangi programdan gelmiş olursa olsun bu modelleme tekniği ile modelin delik , radyüs , açı değerlerini görebilme,ölçü ve konum değiştirebilme,silme ve yüzeyleri döndürme işlemleri kolaylıkla yapılabiliyor. Ayrıca revize edilmiş dosyalar kolaylıkla SOLIDEDGE montaj içerisinde kullanılabiliyor.

1

Tasarım Amacını Kavramak 
Ürün tasarımlarında karmaşık yapıların artmasıyla beraber hatasız bir tasarım süreci için sanal prototip yaratılması gittikçe daha kritik bir öneme sahip olmaktadır. Bu noktada sistem tasarımı konusu en dikkat çeken parçayı oluşturmaktadır. 10. sürümden beri SOLIDEDGE kendi gücünü her aşamada ilerleterek montaj tasarım konusunu daha akılcı bir yöntem olan sistem tasarımı fonksiyonelliğine taşımaktadır. SOLIDEDGE V17 sistem tasarımı adıyla sunulan bu ilerlemeyi heyecan verici yeniklerle devam ettiriyor. 

Sistem tasarımı, alt montaj sistemlerini birbirleriyle ilişkisiz basit bir parça grubu olmaktan çıkarıp ilişkisel ve akıllı bir bütün olarak tasarlamayı mümkün kılarak karmaşık ürün yapılarının yaratılmasını kolaylaştırıyor.Özellikle büyük montaj tasarımlarında CAD kullanıcıları için sınırlayıcı olan parça sayıları SOLIDEDGE V17 de 100.000 üzeri parçayı destekliyor.


1

Bunun yanında SOLIDEDGE V17 de geliştirilen özellik sayesinde büyük montajlar simplify - basitleştirme işlemine tabii tutularak dosyayı açma, kayıt etme, ekranda döndürme ve teknik resim oluşturma işlemleri 2 ile 6 kat arasında zaman kazancına dönüşüyor.


1


Ayarlanabilir Parçalar (Adjustable Parts) özelliği yaylar gibi yerine göre farklı geometrik şekil alabilen parçaların montaj grupları içerisine farklı şekillerde yerleştirilebilmesine olanak veriyor. Ek olarak Bağlantı Sistemleri (Fastener Systems) özelliği delik boyutlarına bağlı bağlantı elemanlarını tesbit edip otomatik olarak tüm donanımıyla beraber yerleştirebiliyor. Bu özellik verimli bir bağlantı otomasyonu adına tüm ortak delikleri belirliyor ve delik hizalandırmalarını kontrol ediyor.

1

SOLIDEDGE `nin bir süredir üzerinde durduğu, tamamıyla bir SOLIDEDGE yeniliği olan 2 ve 3 boyutlu tekniklerin bir arada kullanılarak tasarım (2D-3D Hybrid Design) yaklaşımı SOLIDEDGE V17 de daha da geliştiriliyor. Bu yaklaşım bilindik 2 boyutlu kavramlar kullanarak montaj taslakları oluşturmaya olanak tanıyor. Bu sayede kullanıcılar sadece gerektiği yerde 3 boyutlu parçalar ve detay kullanımına başvurabiliyor. Amaç hem daha kolay tasarım teknikleriyle karmaşık 3 boyutlu montaj yapılarını yaratarak 2 boyutlu geometri üzerinden kontrol edebilmek, hem de 3 boyutlu geometriler üzerinden 2 boyutlu taslakların kontrol edilebilmesi. Böylelikle çoğu kullanıcının alışagelmiş olduğu 2 boyutlu tasarım yöntemleri tasarımın daha kolay ve hızlı olmasını sağlıyor üstelik de 3 boyutun faydalarından ödün vermeksizin bunu tamamıyla ilişkisel bir yapı içerisinde gerçekleştiriyor.

1

2 boyutlu ve 3 boyutlu tekniklerin bir arada kullanımı yaklaşımı çerçevesinde SOLIDEDGE V17 yukarıdan-aşağıya montaj tasarımı sürecine yeni ve güçlü bir çözüm getiriyor. "Zero-D" adı verilen bu özellik sayesinde kullanıcılar, tamamı veya bir kısmı hazırlanmış bir montaj yapısı ile montaj parçalarını ve dosyalarını oluşturmaksızın tasarımlarına başlayabiliyorlar. Başlangıçta belirlenen montaj yapısına, kolaylıkla arşivlerindeki ve yeni yapacakları 2 ve 3 boyutlu çalışmaları ilişkilendirmeleri mümkün oluyor. Kavramsal tasarımdan ana tasarıma tek bir komutla geçiliyor. Parça ve alt montaj dosyalarının montaj yapısına bağlanmasıyla tasarım nihai konumuna daha yakın hale getirilerek detay çalışmalara kolaylık sağlanıyor. Tasarımda, ürün yapısının 2 boyutta oluşturulması ve detay çalışma başladığında 3 boyuta yönlenilmesi son derece değerli bir iş akışıdır. Bu yöntem firmaların müşteri ihtiyaçlarına daha hızlı reaksiyon verebilmelerine ve çabuk teklif sunabilmelerine yardımcı olacaktır.

1

Sektöre Özel Tasarım Yöntemleri 
Farklı üretim sektörleri kendine has tasarım ihtiyaçlarıyla karşılaşmaktadırlar. Kullanıcıların, günümüzde genel anlamda tasarım araçları içeren CAD sistemlerini kendi ihtiyaçlarına adapte etme gerekliliği kabul görmemekle beraber pratik bir çözüm de değildir. Buna istinaden SOLIDEDGE , uzun süredir farklı ihtiyaçlara cevap verebilmek amacıyla özel çözümler sunmaya yönelik çalışmalara odaklanmıştır. Genel amaçlı alternatiflerine oranla özel hazırlanmış komut setleri kullanıcıların tasarımlarını daha hızlı ve kesin bir doğrulukta yapabilmelerine olanak vermektedir.
 

1


SOLIDEDGE genelde makine üretim sektöründe özelde de bu sektörün özel işlem ekipmanları kesiminde kullanım alanı bulacak bir yeniliğe yer veriyor. Özel işlem ekipmanları; boru tesisatları, çerçeve ve kafes şeklinde profillerden oluşan iskeletler, pompalar, karıştırıcılar ve gözlem cihazları gibi birçok komponenti bir araya toplayan yağ, gaz ve kimyasalların işlenmesinde ,ilaç ve gıda sektöründe kullanılan karmaşık yapılardır. SOLIDEDGE, bu tarzda tesis ve ekipmanların oluşturulmasında temel iskeleti oluşturan rijit kafes yapıların hızlı tasarımı için pratik bir çözümü SOLIDEDGE V17 de geliştirip kullanıcıların iş yükünü azaltıyor. Çözümün özünde tasarlanacak kafes yapının 3 boyutlu taslak olarak çizgilerden oluşturulması yatıyor. Bundan sonraki aşamada ise hazırlanan taslak üzerine standart profil kesitli parçalar otomatik olarak yerleştiriliyor. Birleşme yerleri geometrileri ve kesme listeleri otomatik olarak oluşuyor. 

Yine belli sektörlere hitap eden özel uygulamalar olan sac parça tasarımı ve borulama ile ilgili SOLIDEDGE fonksiyonelliği 17. sürümde de müşterilerden gelen istekler doğrultusunda yepyeni özeliklerle çok daha güçlü bir yapıya bürünüyor. SOLIDEDGE V17 de güçlü teknik resim modülü çok daha esnek ve hızlı hale getiriliyor.Son iki sürümde var olan teknik resimde shaded görüntü kabiliyetlerinin yanında yeni kesit özelliklerini görüyoruz.


1


Ayrıca SOLIDEDGE de kullanıcı tarafından hazırlanan ve kütüphaneye kayıt edilebilen teknik resim şablonlarının tut-çek kullanımını görmekteyiz.Böylece kısa zamanda hazırlanabilen teknik resimler artık çok kısa zamanda hazırlanabiliyor.

1

Dayanıklı tüketim ürünleri sektöründe başarılı ve göze hoş gelen tasarımlar yaratabilmek için modellenmiş ürünleri gerçeğine yakın bir ortamda görüntüleyebilmek çok önemlidir. SOLIDEDGE V17 bu alanda daha kaliteli ve hızlı fotogerçekçi resimler elde etmek amaçlı bir ek çözüm olarak Virtual Studio+ özelliğini geliştirerek kullanıcıların hizmetine sunmaya devam ediyor.

1

Uzun bir süredir Parasolid, IGES, STEP, Unigraphics, I-deas, AutoCad, Mechanical Desktop, Pro-E Wildfire dosya çevrimlerini destekleyen SOLIDEDGE bu geleneğine SOLIDEDGE V17 de Autodesk Inventor, Catia V4(model) dosya yapısını da katıyor. Bu destek ile mevcut sistemlerini SOLIDEDGE ile güncellemeyi düşünen firmalar için önemli bir adım daha gerçekleşmiş oluyor. 
Bu güne kadar çıkmış olan sürümlerinde SOLIDEDGE de çizilmiş modellerin program sahibi olmayan firmalarda görüntülenebilmesi için önerilen ücretsiz olarak sunulan SOLIDEDGE Smart Viewer görüntüleyici yazılımına ek olarak SOLIDEDGE V17 de ücretsiz XpresReview adlı görüntüleyici yazılımı da devreye alınıyor.

http://www.ugs.com/XpresReview adresinden download edilebilen bu görüntüleyici ile program sahibi olmayan firmada dosya açılıp,döndürme,kesit ve ölçü alma işlemleri uygulanabiliyor. 

1
Daha fazla bilgi almak için www.plm.automation.siemens.com/en_us/products/velocity/solidedge adresini ziyaret edebilirsiniz.

NX NASTRAN

NX Nastran, paranın satın alabileceği en gelişmiş bilgisayar destekli mühendislik (CAE) yazılımıdır. Dünya çapında bir çok ana üretici kritik mühendislik hesaplamalarında ve çok kısa bir zaman diliminde sağlam ve güvenilir ürünler ortaya çıkarmak için ona güvenir. 30 yılı aşkın süredir uçak ve uzay sanayinden, savunma sanayine, otomotiv`den ağır sanayi makinelerine, tıbbi cihaz ve tüketici ürünlerine, hemen hemen tüm endüstriler için öncelikle tercih edilen mühendislik analiz yazılımı olmuştur. Bilgisayar destekli statik mukavemet, titreşim/çökme, yapısal dayanıklılık (durability), ısı transferi, gürültü/akustik, aero-elastiklik mühendislik analizleri için endüstri standartı olmuştur.

NX Nastran Çözümleri 
Genelde ağdaki sunucuların işlemcilerini kullanarak çalışan, çoklu kullanıcıyı, çoklu bölgesel ağı, ve/veya gerek SIEMENS`den gerekse diğer CAE çözüm sağlayıcılardan temin edilebilecek çoklu sonlu elemanlar pre/post işlem uygulamalarını destekler.

NX Nastran, çok kapsamlı bir alanda ürün performans analizlerini destekleyen, esnek güvenilir ve uygun maliyetli sonlu elemanlar çözücüsü arayanlar için idealdir. Bir çok CAE yazılımı ile birlikte yüksek derecede ortak işlerlik içinde çalışabilir ve tüm dijital prototip üretimi safhasında kullanıcılarının geniş bir alandaki ihtiyaçlarına cevap vererek mühendislik analizleri için ana omurgayı oluşturur. Bu sayede, en az tekrarlama ihtiyaç duyulacak şekilde işletmedeki tüm CAE kullanıcılarının her an ulaşıma hazır ve tutarlı mühendislik analiz sonuçlarını temin eder. Bu açıklamalar ışığında NX Nastran şu mühendislik analiz çözümlerini sunar:


· NX Nastran - Basic: Statik mukavemet, doğal frekans, burkulma ve ısı transferi analizleri için gerekli güçlü yetileri sunan, mühendislik analizleri için NX Nastran`ın sunduğu temel çözücü paketidir.

· NX Nastran - Advanced Nonlinear: Parça teması, lineer olmayan malzeme ve/veya geometri (büyük deformasyonlar) gibi lineer olmayan davranış gösteren sonlu eleman problemlerin analizleri için gerekli olan yetileri sağlar. Nastran NX - Basic paketine ek modül olan "Advanced Nonlinear" çözücüsü, iyi bilen ve bu alanda söz sahibi ADINA`nın explicit ve implicit çözücüleri ile NX Nastran`ın entegrasyonunu temel alan bir çözücüdür.

· NX Nastran - Dynamic Response: Zaman ve frekans ile değişim gösteren yük ve hareket gibi girdileri kullanarak yapının zorlanmış dinamik yanıtını hesaplar.

· NX Nastran - Superelements: Çok büyük ve karmaşık sonlu elemanlar modellerinin çözümünde kilit rol oynar. Büyük yapıları süper-eleman denilen küçük alt yapılara bölerek problemin çözümünü olanaklı hale getirir.

· NX Nastran - Direct Matrix Abstraction Program (DMAP): Sunulan programlama yetileri ile müşterilerinin NX Nastran`ın uygulama alanını genişletecek kendine özgü modül ve uygulama geliştirmesine olanak sağlar.

· NX Nastran - Optimization: Ürün tasarımını iyileştirmek için performansı ile beklenen teknik özelliklerini karşılaştırmak için yapıla gelen zaman alıcı, sürekli konsantrasyon gerektiren ardışık işlemleri otomatikleştirerek kullanıcısının üzerindeki bu zor yükü hafifletir.

· NX Nastran - Aeroelasticity: Hava akımı altındaki yapısal modellerin davranışlarını incelemede kullanılır.

· NX Nastran - Advanced Aeroelasticity: Süpersonik aero-elastik analizler için sunulan özel vasıflarla beraber yapıların hava akımı altındaki performanslarını öngörmek için kullanılır.

· NX Nastran Distributed Memory Parallel (DMP): Fonsiyon olarak, iiş kümeleri de dahil en güncel çok işlemcili platform ve ortamlarda ardışık işlem yapma yetilerinden yaralanarak oldukça büyük sonlu eleman problemlerinin çözülmesini sağlar. NX Nastran, 64 paralel işlemciye kadar önemli ölçüde iyileştirilmiş performans kazanı sağlar. NX Nastran - Basic paketine ek olarak kullanılabilir ve NX Nastran - Advanced paketinin içinde modül olarak mevcuttur.

· NX Nastran for Femap: Windows ortamında çalışan, Femap`in pre/post işlem yetileri ile NX Nastran`in çözücü yetilerini birleştiren bir masaüstü bilgisayar destekli mühendislik çözümüdür. 

NX Nastran`ın windows tabanlı masaüstü versiyonu ile kullanmak için UG NX, I-deas NX ve Femap`ın bilgisayar destekli mühendislik yazılımları mevcuttur.

 TEAMCENTER

Teamcenter çözümleri, firmaları yeni ürün geliştirme ve pazara sunma süreci içerisinde OEM, müşteri ve tedarikçileri güvenli bir bilgi sistemi üzerinde biraraya getirir. Değer zinciri üzerindeki tüm oyuncuların aynı ürün bilgisine güvenli bir ortamda erişmelerini sağlayan bu yapı mükemmel bir ürün geliştirme sürecini ortaya çıkartır. 
Teamcenter çözümleri ile hedeflenen temel iş sorunları,

- "Time to market" diye tanımlanan Pazara ürün sürme sürecini hızlandırmak
-
 Pazara doğru zamanda doğru ürünü sürmek, 
-
 Üründen elde dilen gelirleri artırmak amacıyla ürünün ömrünü uzatmak
- Servis ve bakım onarım operasyonunun etkinliğinin artırmak
-
 Ürün maliyetlerini azaltılmak olarak sıralanabilir.

Teamcenter, üürn bilgisinin ilgili herkes tarafından anında er,şilebilir olmasını sağlayarak organizasyonal ve coğrafi sınırların etkisini azaltır, bilgiye dayalı olarak doğru karar verilmesini sağlar, tüm ürün ömrü boyunca hataları ve gereksiz çalışmaları ortadan kaldırır.

TEAMCENTER ÇÖZÜMLERİ 
Teamcenter çözümleri, bir ürünün fikir olarak ortaya çıkmasından itibaren, tüm ömrü boyunca ürünle ilgili süreçlerin ve ürün bilgilerinin yönetilmesini sağlayan bir ortak çalışma ortamıdır. 

Teamcenter Requirement, geliştirilen ürünlerin müşterilerin ihtiyaçlarını tam olarak karşılayabilmeleri için, ürün speklerinin zamanında ve doğru olarak oluşturulması gerekir. Oluşturulan bu spekler genelde bakıldığında mühendislik biirmleri ile sınırlıdır. Oysa ürün spekleri, firma içinde perkçok biirmi ilgilendirir ve herzaman dinamik bir yapıya sahiptir. Yani sıklıkla değişikliğe uğrar. Teamcenter Requirement, organizasyonel duvarları ortadan kaldırarak ürün speklerinin tüm ürün ömrü boyunca ilgili herkes tarafından erişilebilir ve değiştirilebilir olmasını sağlar. Teamcenter içerisinde oluşturulan ürün spekleri, standart Microsoft Word ve Excel ortamlarında oluşturulur ve web üzerinden erişilebilmesi sağlanır. 

Ürün speklerinin ürün ömrü boyunca ilgili süreçlerle ilişkilendirilmesi, proaktif bir çalışma yaratarak, hem ürün hakkında daha iyi kararlar alınabilmesini hem de speklerde olabilecek herhangi bir değişiklikten ilgili birimlerin zamanında haberdar olmaları sağlanarak olası problemler ortadan kaldırılmasını sağlar.

Teamcenter Requirement ile sadece ürün geliştirme birimleri değil, ilgili tüm birimler de speklerin oluşturulması ve yaşatılması süreci içinde rol alır.

-
 Proje Yönetimi: ürünün zaman planları ile ilişkilendirilmiş herhangi bir gereklilik kolaylıkla izlenebilir. Böylelikle bu gereklilikte olabilecek herhangi bir değişikliğin kaynak planlarınız üzerindeki etkisi kolaylıkla görülebilir. 
-
 Risk Yönetimi: risk yönetimi dashboard`u üzerinde sizinle ilgili gereklilikleri görebilirsiniz ve gerekliliklerdeki herhangi bir değişiklikte, dashboardunuzun nasıl değişeceğini değerlendirebilirsiniz. Böylelikle, risk azaltılması yaklaşımınızın müşterinizi ne derece etkileyeceğini ve gerekliliklerdeki değişiklikleirn zamanlama riskini nasıl etkileyeceğini değerlendirebilirsiniz. 
-
 Kalite Yönetimi: Ürün speklerindeki değişikliklerin kalitedeki etkilerini izleyebilirsiniz. Ürün değişikliklerinin 6-sigma hedeflerine oaln etkisini ölçebilirsiniz. 
-
 Mevzuatlara uyumluluk: herhangi bir mevzuattaki değişikliğin ürüne etkisini kolaylıkla ölçebilirsiniz. Buna ilave olarak, mevzuatlara uyumluluğun getireceği maliyetin hesaplanması ve mevzuatlara uyumluluğun nasıl ispat edilebileceği de faydalanılabilecek konulardandır.

Teamcenter ile, ürün spekleri ve gereklilikleri zamanında kayıt altına alınıp, ilgili birimlerim kullanımına sunulur, doğru speklerle çalışılması sağlanır.

Teamcenter Community, firma içinde çalışan proje ekipleri, yöneticiler, tedarikçiler ve müşteriler arasında işbirliği, bilgi alışverişi, proje toplantıları yapılmasını sağlayan gelişmiş bir işbirliği platformudur. Teamcenter Community ile teknik yada teknik olmayan tüm kullanıcılar, gerçek zamanlı olarak iş birliği yapabilir ve onlinetoplantılarda görüşülen konular listelenip, izlenebilir, iş planları yönlendirilebilir, Temcenter Engineering üzerinde bulunan CAD dosyalarına erişilebilir. 
Teamcenter Community kullanıcıları: 

- Çalışma ekiplerinin proje dosyalarını içeren proje odaları yapılabilir, 
- Ürün gözden geçirme toplantıları CAD datalarının görüntülenmesi ile görsel olarak yapılabilir, 
- Proje ekipleri arasında bilgi paylaşımı yapılabilir, 
- Teamcenter Engineering üzerinde bulunan ürün verilerine erişilebilir.

Dünyanın önde gelen ürün ömrü yönetimi çözümleri sunun firmalarından SIEMENS`in bu konudaki çözüm ailesi Teamcenter`ın bir ürünü de Teamcenter Community`dir. Teamcenter Community`nin amacı, fiziksel olarak yayılmış olarak çalışan ekiplerin işletme içindeki bilgiyi, ve fikirleri kolayca paylaşabilmesi, ve bunlar için güvenli bir ortam oluşturarak ürün geliştirme sürecini desteklemek ve böylece bu sürecin daha kısa sürede tamamlanmasını sağlayarak ürünleri çok daha çabuk piyasaya sürmektir.

Günümüzde, global rekabet ortamında yenilikçi ürünlerin piyasaya düşük fiyatlarda ve çabuk sürülebilmesi konusunda işletmeler bir takım anahtar faaliyetlerin dış kaynaklara yaptırılması sayesinde başarıya ulaşabiliyorlar. Ancak bu şekilde çalışan işletmelerin çalışma ekipleri fiziksel, yönetimsel ve teknolojik sınırlarla kısıtlanmış durumdadır. İstenilen zamanda istenilen yerden istenilen ürün bilgisine kolayca ulaşmak bu sınırları aşmayı gerektirir. Ekip üyelerinin daha önceki aşamalarda oluşturulmuş ürün bilgilerine yenilerini eklemeleri, tüm bu bilgilerin yönetilmesi, ve tüm takımların ürün geliştirme sürecine katkıda bulunması bu sınırların varlığı yüzünden gitgide zorlaşmaktadır. Teamcenter Community işletmelerin tüm çalışanları için güvenli ve Microsoft Share Point Portal üzerine kurulmuş ortak bir platform oluşturarak bu sınırların aşılmasını sağlar.

Teamcenter Community kolayca yüklenebilirliği ve kullanıcı dostu arayüzü ile işletmenin bütün masaüstlerinde ürün geliştirme ve diğer tüm süreçler için iş birliği çözümleri sağlamış olur. Bu sayede ürün geliştirme süreciniz çok daha efektif hale gelir, karar mekanizmalarınız gelişir, pazara ürün sunma süreniz kısalır ve geliştirme masraflarınız azalır.

Takımlar sanal konferans odalarında program ve proje onayları, ürün gözden geçirme ve değişiklik süreçleri gibi iş birliği gerektiren tüm çalışmaları gerçekleştirebilirler. İşletme dışından tedarikçiler, müşteriler gibi farklı katılımcılar da bu sanal ekiplere dahil edilerek, görsel işbirliği çözümleri sayesinde ürün ömrü boyunca tüm aşamalarda farklı bakış açılarını sanal ortamda bir araya getirmek mümkün olur. Kişiler tarafından yaratılmış ve toplanması zor olan ürün bilgilerinin (e-mailler, bireylerin kafalarında bulunan fikirler, kişisel masaüstlerinde bulunan bilgiler gibi) yönetilmesi ve dağıtılması kolaylaşır. Bu tür dağınık bilgilerin, düzenlenmiş ürün bilgileriyle entegrasyonu da Teamcenter Community ve diğer Teamcenter çözümlerinin entegrasyonu ile mümkündür.

Ürün geliştirme departmanının dışında kalanlar (CAD yada PLM deneyimi olmayan kullanıcılar) dahil tüm kullanıcıların ürün bilgisine kolayca ulaşması, CAD dosyalarının görüntülenmesi için Teamcenter Community Microsoft tabanlı bir arayüz kullanmaktadır. Mevcut sınırların aşılması sayesinde mühendislik ve üretim departmanları ürünle ilgili diğer tüm uzmanlarla, tedarikçilerle, pazarlama ve satış yetkilileriyle iş birliği içinde olabilirler.

Microsoft Share Point teknolojisi üzerine kurulan Teamcenter Community diğer IT çözümlerinin aksine hem birkaç saat içince kurulur, uzun implementasyon projeleri gerektirmez, hem de kullanımı tamamen Microsoft tabanlı olduğu için eğitim masraflarınızı azaltıp katma değerin bir an önce alınmasını sağlar.

İşletmedeki tüm takımların ürünle ilgili anahtar bilgilere sahip olabilmeleri için PDM (ürün veri yönetimi), ERP (işletme kaynak planlaması), SCM (tecarik zinciri yönetimi), CRM (müşteri ilişkileri yönetimi) gibi işletmede varolan tüm sistemlerin içerdikleri entellektüel varlıkların yönetilmesi ve paylaştırılması bu ortak platform sayesinde çok kolay hale getirilmiştir.

SIEMENS`in Teamcenter PLM (Ürün Ömrü Yönetimi) çözümlerinden biri de Teamcenter Project`tir. Bu çözüm geniş alana yayılı şekilde çalışan işletme ekiplerinin, tüm ürün ömrü süresince oluşan çeşitli bilgi varlıklarını iş birliği içinde planlaması ve stratejik projeleri gerçek zamanlı olarak yönetmesi için tasarlanmıştır.

İşletmenizin pazar liderliğine oynaması, piyasaya sürdüğü ürünlerin alanında en iyi olabilmesi için, ürün geliştiren ekipler için müşterilerin, iş ortaklarının ve tedarikçilerin fikirleri, deneyimleri, ve ürün bilgileri çok değerlidir. Ürün geliştirme ekibinin bu şekilde fiziksel konumdan bağımsız olarak genişletilmesi, fikirlerin ve pazar ihtiyaçlarının firma içine çekilebilmesi, bir takım sorumlulukların, yeteneklerin ve kaynakların geliştirilmesi konusunda geliştirme sürecine katkıda bulunur. Teamcenter Project de web tabanlı yapısıyla ürün ekiplerini konumları nerede olursa olsun bir araya getirerek, haberleşip işbirliği yapabilecekleri ve projelerle ilgili bilgilerini paylaşabilecekleri güvenli bir ortam sağlayan bir çözüm sunar.

Çözümün ana fikri farklı disiplinlere ait kullanıcıların proje bilgilerini yaratması ve paylaşmasıdır. Farklı yerlerden bağlantı kuran kullanıcılar anında güncellenen proje bilgilerini (iş planları ve proje notdefterleri gibi) görüntüleyebilir ve değiştirebilir. Projeler, kullanıcıların ve erişim haklarının belirleneceği "iş birliği alanları" içlerinde yer alırlar, böylece alana üye olan herkes alanın içeriğine web üzerinden ulaşabilir. Karmaşık projelerin çok daha kolay yönetilebilmesini sağlamak için projeler belirli görevlere bölümüş ve bu görevlerin farklı kaynaklara atanmasıyla, kaynaklara ait iş yüklerinin yönetilebilmesi sağlanmıştır.

Teamcenter Project`in hitap ettiği 3 ayrı kaynak çeşidi vardır. Üst kademe işletme yetkilileri piyasaya sürülecek ürünlerin proje planlarını yansıtan "büyük resim" görüntülerine erişip müdahale gerektiren alanları belirleyerek gerekli tedbirleri alabilirler. Bölüm yöneticileri proje planlarına, atanmış görevlere, kaynak iş yüklerine ve projeye ait bütçe bilgilerine ulaşabilir, periodik olarak yönetim raporları alabilirler. Proje ekip üyeleri ise birbirleriyle iş birliği içinde proje dokümanlarına erişebilir, proje planlarını güncelleyebilir ve proje notdefterini kullanarak belli konularda bilgi paylaşımlarında bulunabilirler.

Teamcenter Project`in diğer proje yönetimi çözümlerinden farklı kılan bazı özellikler şunlardır:
- Proje planı yönetimi: Proje planlarını üst/alt görevler, bağımlılıklar, milestone`lar, başlangıç/bitiş tarihleri tanımlayarak yönetmenizi sağlar. Ekip üyeleri planlara Gantt şeması gibi interaktif görüntüler sayesinde erişebilir ve basit web arayüzü sayesinde planlama araçlarını kullanarak bunları kolayca güncelleyebilirler.
- Kaynak yönetimi: Yetkili proje üyeleri her projeye ait görevleri, maliyetleri, ve görevleri gerçekleştirecek kaynakları belirlerler. Kaynaklar birden çok projeye atanabilir ve her proje için gerçekleştirdikleri işleri proje planına aktararak planın güncellenmesini sağlarlar. Ayrıca her projenin durumu, kaynakların iş yükleri ve kaynaklara bağlı ve sabit proje maliyetleri interaktif araçlar sayesinde her an görüntülenebilir.
- İş birliği çözümleri: Proje ekipleri iş birliği alanlarında projeye ait farklı türlerde bilgileri yaratabilir, bunları yayınlayabilirler, ayrıca bilgileri her kullanıcının paylaşabileceği dokümanlar halinde düzenleyebilirler. Bu dokümanlar check in/check out ve revizyon yönetimi sayesinde kontrol edilir ve böylece kullanıcıların her zaman doğru versiyon üzerinde çalışması garantilenir. Projeye ait bilgilerin, yorumların, fikirlerin, veri bankalarının, internet sayfalarının, ve dokümanların bir arada yönetileceği alanlar iş birliği çözümlerini güçlendirir.
- Yöneticiler için takip ve raporlama: İşletme yetkilileri ve yöneticiler projelerle ilgili özet bilgilere kolayca erişerek projelerin durumlarıyla ilgili son dakika raporları alabilirler. Proje fazları, görevler, kaynak durumları, performans ölçümleri ve doküman yönetimi ile ilgili acil durumlar yöneticilere uyarı sistemiyle bildirilebilir. Email ve uyarılar kullanılarak proje planları ve bunların gerçekleşen değerleri ile ilgili yöneticilere bilgi iletilebilir. Çoklu projeler için proje bilgilerini içeren yönetim raporları üretilebilir.
- İş birliği alanları güvenliği: Tüm sisteme yada proje bazlı uygulanabilen kurallar sayesinde kullanıcılara projelerdeki rollerine bağlı olacak şekilde bir takım haklar tanınır. Bu haklar sayesinde server`da bulunan proje bilgileri ve kullanıcılar tarafından kullanılan web arayüzü arasında geçen her bilgi bu kurallara göre korunur. 

Detaylı bilgi için www.plm.automation.siemens.com adresini kullanabilirsiniz.

 

Masaüstü ve Mobil İş istasyonu model ve fiyatları için lütfen arayınız...

Tel : 0.224.443 74 33 (Pbx)
biltim@biltim.com
 TECNOMATIX

Tecnomatix, ürünlerinizin üretim aşamasında yapılışını iyileştirerek firmanızın karlılığını çok önemli derecede arttıracak esnek yazılım çözümlerinden ibarettir. Özellikle, hızlı ve düşük maliyette daha fazla ürünü pazara sunmaya çalışan ve başarısı buna bağlı olan firmalar için geliştirilmiştir. Tecnomatix`in sunduğu çözüm:

- Ekibinizin ve tedarikçi zincirinizin, ihtiyaç duyulduğunda anahtar verilere hızlı bir şekilde ulaşmasını sağlar
- Daha verimli işbirliğini teşvik eder ve daha fazla bilgi ile kararların verilmesini sağlar
- Üretimin ve ürün geliştirmenin en iyi uygulamalarını paylaşmasına zemin hazırlar
- Verilen kararların etkisini dijital olarak gösterir, bu sayede kararı uygulamaya geçirmeden önce fiziksel kaynakların yeterliliği görülür
- Uygulamasına karar verilen sürecin ya da işlemin, beklenen ticari sonuçları başarmasını sağlar.

Ürünün tasarımı ne kadar yaratıcı olursa olsun onu üretip pazara sunacak işlem ya da sürecin kendisi yaratıcı değilse, ürün asla karlı olmayacaktır. Teknomatix çözümleri üretim sürecinizi olabilecek en verimli yöntemle işlemesini sağlayarak sizi rekabetçi çizgiye taşır. Üretim mühendisliği ve yönetimi çözümleri ile Teamcenter`ın üretim veri yönetimi yeteneklerini güç birliği ile birleştiren Tecnomatix, hem parça hem montaj bazında çok geniş bir alanda üretim yönetimi uygulamaları sunar. Sunduğu çözümlerle şunları yapabilirsiniz:

- Montaj düzeninin belirlenmesi ve doğruluğunun teyit edilmesi
- Montaj hattı planlarının oluşturulması
- Sürecin kusursuzlaşmasını sağlayacak malzeme akışı ve özel işlemlerin dijital ortamda çalışmasını sağlamak
- Her bir işlem için gerekli zamanın belirlenmesi
- Hat performansının kontrolü ve hat dengelemesinin gerçekleştirilmesi
- Üretim ve ürün maliyeti incelemesi
- Dijital planlama verilerini kullanarak üretim hatlarının sanal olarak programlanması ve maliyetlendirilmesi
- Üretim sürecinin yürürlüğe geçmesi ve sürekli yönetimi
- İçerdiği malzemelere ve gerçekleşen işlemlere göre belirli müşteri siparişlerinin izlenmesi ve takibi
- Üretim süreci planları yürürlüğe sokulduğunda, gerçek zamanlı süreç değişiklikleri bilgilerin geri bildirimi

Tecnomatix ile beraber sunulan, açık mimaride olan ve dijital üretim veri yönetiminin omurgası olacak Teamcenter ile beraber tüm bu yetenekleri hali hazırda mevcut sisteminizle beraber yürürlüğe sokabilirsiniz. Üretim verisi için gerekli bilgi altyapısını sağlayan Teamcenter, değişim, doküman, iş akışı, süreç, kaynak, versiyon ve varyasyon yönetimleri için gerekli yeteneklerle beraber, bilginin, tüm tedarik zincirinizle etkin bir biçimde paylaşmanızı sağlar.

Diğer dijital üretim seçeneklerinin aksine Tecnomatix, üretim sürecinizin (planlama, tasarım, onaylama, uygulama) tüm safhalarını destekleyen endüstriyel yeteneklerde ve birbiri ile uyumlu çalışan yazılım uygulamalarını içerir. Bu açık ve esnek uygulamalar, Teamcenter`in üretim veri omurgasına entegre olarak, şu kritik üretim faaliyetlerinizi iyileştirir:

- Parça üretim planlaması
- Montaj süreç planlaması
- Kaynak yönetimi
- Fabrika tasarımı ve eniyilemesi
- Robot simülasyonu ve programlanması
- Çalışan performansı ve ergonomisi
- Ürün kalite planlaması
- Üretim yönetimi ve sipariş takibi
- Üretim otomasyonu ve fabrika üretim verisinin depolanması

Tecnomatix, SIEMENS firmasının sunduğu çözümlerin entegre bir bileşenidir. Tecnomatix, NX ve Teamcenter çözümlerinin tamamlatıcı yetileri ile birleştirilmesi halinde, üretici firmalar, ispatlanmış ve elde edilebilecek en geniş kapsamlı yeteneklerle tüm ürün geliştirme süreçlerini iyileştirmektedirler.

1

İspatlanmış üretim veri yönetimi temeli üzerine yapılanma

Teamcenter`ın açık üretim omurgası SIEMENS firmasının en önemli çekirdek değeridir. Tecnomatix`in kapsamlı uygulamaları tarafından kullanılan ürün, planlama, süreç ve kaynak verilerini yöneten Teamcenter, ürün ömrü ve üretim süreçlerinizin her safhasına önemli destek sağlar. Mevcut üretim ve birbiri ile hiç benzeşmeyen fonksiyonları birbirlerine bağlayarak, ürün geliştirme ve ürün programlarınıza yaptığınız yatırımdan en iyi şekilde faydalanmanızı sağlar. 

Bazı sanayiler için yapılan hesaplamalara göre, üretim mühendisleri yarı zamanlarını ihtiyaç duydukları bilgiye ulaşmak için harcarlar. Teamcenter temeli üzerine kurulu Teknomatix sayesinde kritik öneme sahip üretim bilgisi ihtiyaç duyulduğunda önünüzdedir. Bunun anlamı, yapılan değişikliklerin etkisi doğrudan ve daha hızlı görülür. Bu bir ürün revizyonu ya da fabrika yerleşim değişikliği olabilir, bunun ürüne, sürece, fabrika ya da kaynak ihtiyaçlarına etkisi hızlı bir şekilde bilinir.

Teknomatix çözümleri bir çok farklı sanayi ve süreçler için tasarlanmıştır. Her bir çözüm üretim süreç ömrünü, süreç planlamadan detay tasarıma ve uygulanmasına kadar destekler. Sunulan web tabanlı uygulamalarla üretim süreç bilgisi, işletme içinde, farklı fabrikalarla ve tedarikçilerle paylaşılabilir.

Teknomatix, kuruluşlarının üretim süreçlerini tasarlamak, dijital ortamda işleyişini görmek ve uygulamaya geçirmek için yaralandıkları en yaygın kullanılan dijital üretim çözümüdür. Ürünün üretim yöntemlerini iyileştirerek işletmenin karlılığı arttırmasına yardımcı olduğu için, dijital üretim, ürün ömür yönetiminin önemli bir bileşenidir. Dünya çapında 5,000 üzerinde şirket, işletme maliyetlerini azaltmak, yeni ürünü daha hızlı üretim hattına almak, hacim başına düşen zamanı kısaltmak ve bunu yaparken yüksek seviyede ürün ve süreç kalitesini korumak için Tecnomatix kullanmaktadır. Teknomatix, SIEMENS`in açık üretim omurgasının avantajını kullanarak gerek diğer SIEMENS çözümleriyle gerekse farklı firmaların çözümleriyle ortak kullanımı kolaylaştırır. Tecnomatix ile en iyi dijital üretim çözümleri, derin süreç tecrübesi ve tüm ürün sürecini kapsayan altyapıya sahip ispatlanmış bilgi yönetimini bir araya getirilmiştir.

Daha fazla bilgi için: www.plm.automation.siemens.com/en_us/products/tecnomatix

 AUTODESK MOLDFLOW ADVISER                                >Yazılım broşürü için tıklayınız.
                                                                                                                                         >Eğitim broşürü için tıklayınız.

C:Documents and SettingssatherbDesktopNew FolderResults_Adviser_02v2.png Autodesk® Dijital Prototipleme ürün ailesinin bir parçası olan Autodesk® Moldflow® Adviser, kalıp imalatı başlamadan önce, plastik parça, kalıp ve plastik enjeksiyon prosesini simülasyonunu gerçekleştirmenizi ve bunları optimize etmenizi sağlar. Plastik enjeksiyon sürecini simüle ederek en iyi parça ve kalıp tasarımına ulaşmak ve en düşük çevrim zamanları elde etmek mümkündür. 

Autodesk® Moldflow® Adviser, plastik enjeksiyon simülasyonunu kolaylaştırarak yolluklar, soğutma kanalları, yolluk girişleri gibi kalıp elemanlarını optimize etmenizi sağlar. Tasarımcılar, Autodesk® Moldflow® Adviser yardımıyla, parça geometrisindeki ve kalınlıktaki değişimlerin, yolluk sisteminde ve yolluk giriş noktasındaki değişikliklerin, malzemedeki değişikliklerin, nihai ürün kalitesine olan etkilerini görebilirler. Tasarımcılar, plastik enjeksiyon prosesi ile ilgili ortaya çıkabilecek sorunları imalat öncesinde görebilirler.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autodesk® Moldflow® Adviser ile Yapılabilen Analizler:

 

Plastik Akış Analizi (Plastic Flow Simulation)

Plastik akış analizi yardımıyla kalıbın ne kadar zamanda dolacağını görebilir, plastik parça üzerinde oluşan kalite problemlerini (kaynak çizgileri ve hava boşlukları) tespit edebilirsiniz.

Plastik parçanın basılabilmesi için gerekli basınç değerlerini ve kapama kuvveti değerlerini bularak uygun enjeksiyon makinesi seçimini yapabilirsiniz.

 

 

 

 

 

 

En İyi Yolluk Girişinin Bulunması (Gate Location Analysis)

Bu analiz ile parça üzerindeki en iyi yolluk girişleri bulunabilir. Yolluk girişinin olmasını istemediğiniz bölgeleri devre dışı bırakarak kalan bölgelerdeki en iyi yolluk giriş noktaları da bulunabilir.

 

 

 

 

 

 

 

Yolluk Dengelenmesi Analizi (Runner Balance Analysis)

Çok gözlü kalıplarda otomatik yolluk dengelenmesi yapılabilir. Böylelikle bütün kalıp gözlerinin aynı zamanda ve aynı basınçta dolması sağlanabilir.

 

Yolluk Analizi (Runner Adviser Analysis)

Yolluk analizi yardımıyla girilen yolluk özelliklerine göre en iyi yolluk ölçülerini ve uzunluklarını bulmak mümkündür.

 

 

 

 

 

 

Çökme (Sink Mark) Analizi

Enjeksiyon sonucunda plastik parçada oluşan çökmeleri görsel olarak görebilir ve hangi bölgelerde ne kadar çökme olduğunu bulabilirsiniz.

 

 

 

 

 

 

 

 

Molding Window Analysis

Bu analiz ile plastik enjeksiyon prosesi için optimum işlem parametrelerini bulmak mümkündür. Bu analiz ile bulunabilen optimum parametreler :

 •     Kalıp yüzey sıcaklığı

 •     Plastik erime sıcaklığı

 •     Enjeksiyon zamanı

 

 

 

Soğutma Kalitesi Analizi (Cooling Quality Analysis)

Bu analiz ile kalıbın soğutulmasının verimli olup olmadığı bulunarak, plastik parçada kalite problemleri oluşturan ve çevrim süresini arttıracak sıcak bölgeler tespit edilebilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalıp Soğutma Analizi (Cooling Analysis)

Soğutma analizi ile, kalıp soğutma elemanları tasarlanarak, kalıbın etkili bir biçimde soğutulup soğutulmadığını ve parça ile kalıp üzerindeki sıcaklık dağılımını görmek mümkündür. Soğutmayı optimize ederek çevrim zamanları kısaltılabilir, çarpılmalar azaltılabilir ve parçanın yüzey kalitesi attırılabilir.

 

 

 

 

 

 

Çarpılma (Warp) Analizi

Çarpılma analizi yardımıyla enjeksiyon sonucunda plastik parçanın ne kadar çarpılacağını görmek mümkündür. Autodesk® Moldflow® Adviser ile çarpılma olan bölgeler tespit edilebilir ve çarpılmanın hangi sebeplerden kaynaklandığı bulunabilir.

 

 

 

 
 AUTODESK MOLDFLOW INSIGHT                                   >Yazılım broşürü için tıklayınız.
                                                                                                                                             Eğitim broşürü için tıklayınız.

Autodesk® Moldflow®, plastik enjeksiyon sürecini simüle ederek,plastik parça imalatında oluşabilecek hataları önceden tespit etmek ve üretime geçmeden, parça tasarımında, kalıp tasarımında ve proses parametrelerinde gerekli değişiklikleri yaparak, bu hataları gidermeye yönelik olarak kullanılan bir plastik enjeksiyon analiz programıdır.

Autodesk® Moldflow®, patentli Dual Domain™ teknolojisi sayesinde, plastik enjeksiyon sürecini hızlı ve en doğru şekilde simüle ederek plastik parça ve kalıp tasarımında çıkabilecek sorunların daha imalat aşamasına geçmeden ortadan kalkmasını sağlar.Control2.pngResim1.png

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gelişmiş malzeme veritabanı sayesinde plastik parça ve kalıp tasarımcıları ihtiyacı oldukları malzeme bilgilerine rahatlıkla ulaşabilmektedir.

Autodesk® Moldflow® ile aşağıdaki analizleri yapmak mümkündür :

 •     Thermoplastics Injection Molding

 •     Thermoplastics Overmolding

 •     Gas-Assisted Injection Molding

 •     Co- Injection Molding

 •     Injection-Compression Molding

 •     Reactive Injection-Compression Molding

 •     Reactive Molding

 •     Multiple-Barrel Reactive Molding

 •     Microchip Encapsulation

 •     RTM/SRIM

 •     Underfill Encapsulation

Autodesk® Moldflow® Insight ile Yapılabilen Analizler :

 

Plastik Akış Analizi (Plastic Flow Simulation) :

Plastik enjeksiyonda dolum (filling) ve ütüleme (packing) işlemlerini simüle etmek ve optimum proses parametrelerini elde etmek amacıyla kullanılır. Plastik akış analizi yardımıyla :

 •     En uygun kalıp sıcaklığı ve plastik erime sıcaklığı belirlenebilir.

 •     Dolum zamanı ve dolum profili optimize edilebilir.

 •     Ütüleme (packing) zamanı ve ütüleme profili optimize edilebilir.

 •     Parçayı basabilmek için gerekli olan maksimum enjeksiyon basıncı ve kapama kuvveti gereksinimleri belirlenebilir.

 •     Enjeksiyon sırasında oluşabilecek kaynak çizgileri (weld lines) ve hava boşlukları (air traps ) ve çökmeler tespit edilebilir.

 •     Malzeme kullanımı optimize edilebilir.

 •     Parça ve yolluk sistemi tasarımında iyileştirmeler yapılabilir.

 •     Otomatik yolluk dengelenmesi yapılabilir. Böylelikle bütün kalıp gözlerinin aynı zamanda ve aynı basınçta dolması sağlanabilir.

 •     Sıcak ve soğuk yolluk sistemlerinin analizi yapılabilir.

 •     Çok gözlü kalıplar analiz edilebilir.

 •     Sıcak yolluk sistemleri için valve gate analizleri yapılabilir.

 •     En iyi yolluk girişi tespit edilebilir.

 •     Parça geometrisi, yolluk girişi, malzeme, yüzey kalitesi, enjeksiyon basıncı gibi parametrelere bağlı olarak optimum enjeksiyon parametreleri bulunabilir.

En iyi yolluk girişinin bulunması                                        Dolum analizi

 

 

 

Yolluk dengelenmesi                                                      Valve gate analizi

 

 

Kalıp Soğutma Analizi (Cooling Simulation) :

Autodesk® Moldflow® Insight yardımıyla plastik enjeksiyon işlemi sırasında kalıp içerisinde gerçekleşen ısı transferi olayları simüle edilerek, kalıbın optimum şekilde soğutulması için gerekli proses parametreleri bulunabilir ve soğutma elemanları tasarlanabilir. Soğutma analizi ile :

 •     Kalıbın optimum soğutma zamanı bulunabilir.

 •     En kısa çevrim zamanına ulaşmak ve parça üzerinde uniform bir sıcaklık dağılımı elde etmek amacıyla kalıp ve parça tasarımı optimize edilebilir.

 •     Plastik parça, kalıp, soğutma kanalları, insertler ve yolluklar üzerindeki sıcaklık dağılımı bulunabilir.

 •     Parça üzerindeki sıcak ve soğuk bölgeler tespit edilebilir.

 •     Dengesiz soğuma ve artık gerilmeler minimize edilerek çarpılmalar azaltılabilir.

 •     Erkek (core) ve dişi (cavity) kalıp çekirdekleri arasındaki sıcaklık farkları bulunabilir.

 •     Autodesk® Moldflow®`da soğutma analizi yaparken aşağıdaki soğutma elemanları tasarlanabilir :

o       Soğutma Kanalları

o       İnsertler

o       Baffle

o       Bubbler

o       Hortumlar

 

 

Çarpılma Analizi (Warpage Simulation) :

Autodesk® Moldflow® yardımıyla, plastik parça imal edilmeden önce parçada oluşan çarpılmalar analiz sonucunda görülebilir ve de bu çarpılmaların hangi sebeplerden kaynaklandığı bulunarak bunların giderilmesi için iyileştirmeler yapılabilir. Çarpılma analizi ile:

 •     Kalıp imal edilmeden önce parça üzerindeki çarpılma dağılımı ve çekmeler görülebilir.

 •     Çarpılmaların tasarım toleransları içerisinde olup olmadığı, gelişmiş çarpılma görüntüleme araçları sayesinde belirlenebilir.

 •     X, Y ve Z yönlerindeki çarpılmalar ve toplam çarpılma ayrı ayrı gözlenebilir.

 •     Parça üzerinde seçilen iki nokta arasındaki ölçünün, parça imal edildikten sonra toleranslar içerisinde kalıp kalmadığı öğrenilebilir.

 •     Çarpılmaların hangi sebeplerden kaynaklandığı (dengesiz soğuma, çekme, malzeme ve fiber yönlenmesi…) ve bu sebeplerin toplam çarpılma üzerinde ne kadar etkili olduğu bulunabilir.

 •     Çarpılma sonuçları STL dosyası olarak CAD programlarına aktarılabilir.

 

C:Documents and SettingssatherbMy DocumentsShortcutsImagesimage_setWarp.jpg

Çarpılma sonuçlarının görüntülenmesi                          Çarpılmaya neden olan faktörlerin bulunması

 

Core-Shift (Maça Kayması) Analizi :

Enjeksiyon sırasında, ince ve uzun maçaların ne kadar deforme olacağı hesaplanabilir ve bu deformasyonlar sonucunda plastik parça üzerindeki kalınlık değişimleri hesap edilerek, tasarım toleranslarının aşılıp aşılmadığı gözlenebilir.

 

 

 

Fiber Yönlenmesi (Fiber Orientation) Analizi :

Autodesk® Moldflow® yardımıyla fiber katkılı plastiklerin enjeksiyonu sonucunda oluşan fiber dağılımı analiz edilebilir. Fiber analizi ile :

 •     Plastik parça üzerinde fiberlerin dağılımı ve yönlenmesi bulunabilir.

 •     Enjeksiyon sonucunda parçanın termo-mekanik özelliklerinin dağılımı bulunabilir.

 •     Elastiklik modülünün dağılımı bulunabilir.

 •     Isıl genleşme katsayısının dağılımı bulunabilir.

 •     Poisson Oranı dağılımı bulunabilir.

 •     Parçadaki çarpılmaları ve çekmedeki değişiklikleri azaltmak amacıyla fiberlerin dağılımı optimize edilebilir.

 •     Katkılı plastikler için Autodesk® Moldflow® malzeme kütüphanesinde birçok katkı çeşidi bulunmaktadır. Bunlar :

o       Cam fiberler

o       Karbon fiberler

o       Aramid fiberler

o       Asbest fiberler

o       Bor fiberler

o       Metaller

o       Mineraller

 

Analiz sonucunda bulunan termo-mekanik özellikler diğer yapısal analiz programlarına (ANSYS, ABAQUS) gönderilebilir.

 

Gerilme (Stress) Analizi :

Dışarıdan uygulanan mekanik ve ısıl yükler karşısında plastik parçanın ne kadar deforme olacağı ve üzerinde oluşan gerilmeler hesap edilebilir. Analizde, plastik enjeksiyon prosesi sonucunda bulunan mekanik özelliklerin dağılımı kullanılır. Bu sayede daha gerçekçi analiz sonuçları elde etmek mümkündür. Yapılabilen analizler :

 •     Lineer gerilme analizi

 •     Doğal frekans analizi

 •     Lineer burkulma analizi

 •     Nonlineer gerilme analizi

  

 

Çekme (Shrink) Analizi :

 

Dolum ve ütüleme analizi sonucunda bulunan değerleri kullanarak plastik parça üzerindeki çekme dağılımını hesap eder. Çekme analizi ile :

 

 •     Plastik parça için tek bir çekme değeri verir.

 •     X, Y ve Z yönlerinde ayrı ayrı çekme değerleri bulunabilir.

 •     Çarpılma analizinden bağımsız olarak çekmeleri hesaplayan tek yazılımdır.

 •     Belirlenen ölçülerin toleranslar içerisinde kalıp kalmadığı analiz sonucunda görülebilir ve ölçülerin toleranslardan ne kadar saptığı tespit edilebilir.

 

Shrink_Analysis
 AUTODESK MOLDFLOW COMMUNICATOR

Autodesk® Moldflow® Communicator analiz sonuçlarının Moldflow kullanıcısı olmayanlar tarafından görüntülenebilmesi için ücretsiz dağıtılan bir yazılımdır. Autodesk® Moldflow® Communicator ile

 • Analiz sonuçları görüntülenebilir.

 • Farklı analizler karşılaştırılabilir.

 • Kullanıcılar arasında bilgi paylaşımı sağlanır.

Ücretsiz indirmek için tıklayınız.